Obniżenie kosztów pracy

Możliwe sposoby obniżenie kosztów pracy zwiększających się na skutek oskładkowania niektórych umów o dzieło.

W sytuacji, gdy forma współpracy będzie musiała zmienić się z umowy o dzieło na umowę zlecenie czy nawet na umowę o pracę, zarządzający firmami powinni rozważyć inne sposoby na obniżenie kosztów pracy, które są możliwe do wprowadzenia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z nich jest weryfikacja poprawności wyliczenia składki wypadkowej, co umożliwia powstanie wymiernych oszczędności bez konieczności redukcji zatrudnienia lub obniżenia wynagrodzeń. W przypadku zmniejszenia stopy procentowej składki wypadkowej powstałe nadpłaty można odzyskać nawet za wiele lat do tyłu. Tematem składki wypadkowej warto zainteresować się już teraz, ponieważ do końca stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć do ZUS-u informację „ZUS IWA” za ubiegły rok, a zawarte w deklaracji dane przełożą się na wysokość obciążeń z tego tytułu w okresie nadchodzącym.