Zmiany w umowach o dzieło i wzrost kosztów pracy

Od 1 stycznia 2021 r. ZUS dowie się o każdej umowie o dzieło.

Od 1 stycznia 2021 r. pracodawcy będą zobowiązani do rejestrowania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wszystkich umów o dzieło. Eksperci wskazują, że w praktyce nowy obowiązek pozwoli urzędnikom na łatwiejsze typowanie firm do kontroli pod kątem ewentualnej zmiany umów o dzieło na umowy zlecenia.

Przepisy wprowadzające obowiązek rejestrowania umów o dzieło wejdą w życie 1 stycznia 2021 r. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca będzie musiał rejestrować w ZUS-ie takiego typu umowy – w czasie 7 dni od podpisania danej umowy na druku „ZUS RUD”. Co jest ważne – obowiązek obejmie zarówno umowy zawarte z własnymi pracownikami, jeżeli dzieło jest wykonywane na rzecz innego podmiotu niż pracodawca, jak i umowy zawarte z osobami niebędącymi w stosunku pracy z danym pracodawcą.

Zmiana wprowadzająca oskładkowanie umów o dzieło będzie miała skutki dla płatników stosujących tę formę współpracy i oznaczałaby wzrost kosztów pracy. Do tej pory nie były odprowadzane żadne składki od umów o dzieło do ZUS (z wyjątkiem umów zawartych z własnym pracownikiem lub wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy). Jednakże ZUS, w czasie kontroli płatników składek, często podważał rzeczywisty charakter umów o dzieło i uznawał je za umowy zlecenia. Na skutek takich decyzji trzeba było ustalić wstecz należności składkowe od takich umów oraz płatnika otrzymał obowiązek do ich rozliczenia i uregulowania powstałego w ten sposób zobowiązania.