Wydatki na poczęstunek dla kontrahenta są kosztem podatkowym

Ocena, czy poniesiony przez firmę wydatek stanowi reprezentację, czy reklamę „od zawsze” sprawia podatnikom trudności. Niejednokrotnie dochodzi do sporów podatników z organami podatkowymi, co jest skutkiem odmiennych regulacji co do możliwości zaliczenia reprezentacji i reklamy do kosztów uzyskania przychodów.

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, w której odniósł się do wydatków na gastronomię i poczęstunek w trakcie spotkań z kontrahentami w kontekście wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację. Formułując własne stanowisko w tej sprawie  Minister Finansów odwołał się w szczególności do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2013 r.

Jeśli stworzenie dobrego wizerunku podatnika, jego firmy czy działalności nie jest wyłącznym bądź dominującym celem ponoszonych wydatków, to te nie mają charakteru reprezentacyjnego i mogą być wówczas uznane za koszt uzyskania przychodów. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA w składzie 7 sędziów z 17 czerwca 2013 r.

Analiza tego wyroku prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updopi art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław