Rozliczanie służbowych aut używanych prywatnie w 2015 roku

Od przyszłego roku nowe zasady rozliczania służbowych aut używanych prywatnie

Od 1 stycznia 2015 roku, w ramach kolejnej transzy deregulacyjnej, wejdzie w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Jednym z jej elementów jest wprowadzenie zasad określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Niewątpliwą zaletą wprowadzanych zmian jest wyeliminowanie ryzyka, związanego z ustaleniem wartości pieniężnej tego rodzaju benefitu dla pracownika.

Obecnie obowiązujące przepisy nakazują w tym przypadku stosować ceny rynkowe, ale trudno przyrównywać sytuację osoby korzystającej na co dzień po pracy z samochodu służbowego z krótkookresowym wynajmem auta w wypożyczalni. Z tego względu firmy były narażone na ryzyko podważenia przez urząd skarbowy przyjętej przez nich wyceny świadczeń na rzecz osób zatrudnionych.

W 2014 roku w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien takie świadczenie wycenić i opodatkować podatkiem dochodowym. Z taką sytuacją mamy do czynienia, np. gdy pracownik wyjeżdża służbowym autem na urlop lub jedzie nim po pracy na zakupy albo nawet dojeżdża z domu do pracy. Gdyby pracodawca nie wycenił i nie opodatkował takiego świadczenia, naraża się na ryzyko odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne w zaniżonej wysokości.

Nowe przepisy są bardziej korzystne, jeśli jako podstawę wyceny świadczenia na rzecz pracownika przyjmiemy cenę wynajęcia auta w wypożyczalni. Praktycznie niemożliwe jest porównanie sytuacji osoby korzystającej na co dzień po pracy z samochodu służbowego przez długi okres czasu z krótkookresowym wynajęciem auta w wypożyczalni. Nikt nie wynajmuje samochodu, żeby dojeżdżać nim do pracy, albo zawieźć dzieci przed pracą do szkoły. Tymczasem zgodnie z większością interpretacji Ministerstwa Finansów obecnie obowiązujące przepisy nakazują przyjęcie do wyceny świadczenia na rzecz pracownika właśnie rynkowych cen wynajęcia auta w wypożyczalni.

Dla większości pracowników korzystających z aut o pojemności silnika do 1,6 litra zmiany w przepisach będą raczej neutralne. W praktyce pracodawcy przyjmowali często ryczałtowo przychód w wysokości kilkuset złotych bez względu na pojemność silnika auta i od takiej kwoty był rozliczany podatek dochodowy pracownika. Większy podatek niż dotychczas zapłacą pracownicy korzystający z aut o większym silniku niż 1,6l, którym pracodawcy wyliczali wartość przychodu z tytułu korzystania z auta poniżej 400 zł miesięcznie.

Pracownik, któremu pracodawca przypisywał ryczałtowo przychód z tytułu korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych w wysokości 250 zł miesięcznie, płacił od tego podatek w wysokości 45 zł miesięcznie przy pierwszym progu podatkowym oraz 80 zł, jeśli wpadał w drugi próg podatkowy.

Po wejściu w życie nowych przepisów ten sam pracownik, jeśli jeździ autem z silnikiem o pojemności ponad 1,6 litra zapłaci już odpowiednio 72 zł lub 128 zł podatku miesięcznie.

Kwota ryczałtu jest uzależniona od pojemności silnika auta, nie zależy zaś zupełnie od wartości samochodu, jego stopnia zużycia czy wyposażenia. Pokrzywdzeni mogą poczuć się zatem pracownicy korzystający z aut starszych, gorzej wyposażonych, ale posiadających większy silnik.