Refundacja składek ZUS dla rencisty – przedsiębiorcy

Refundacja składek ZUS dla rencisty – przedsiębiorcy

Prowadzenie działalności gospodarczej niesie za sobą szereg obciążeń wobec między innymi urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych. Każdy przedsiębiorca szuka możliwości zmniejszenia kosztów stałych działalności na które składają się także płacone składki emerytalne i rentowe.

Taką możliwość mają renciści prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowani w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mogą oni starać się o refundację składki emerytalnej i rentowej ze środków PFRON -u. O refundację może starać się przedsiębiorca która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności.


W tym celu każdy rencista który prowadzi działalność gospodarczą musi co miesiąc składać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacje o podstawie wymiaru składek i ich kwotach oraz wniosek o wypłatę refundacji. Zasadą jest to, że rencista najpierw musi zapłacić składki, a dopiero później może starać się o refundację tych składek.