Przedsiębiorca szybciej założy firmę

Od 1 grudnia 2014 szybciej założysz firmę – nowe zasady.

Od 1-go grudnia zaczynają obowiązywać zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki nowym regulacjom przedsiębiorcy wpisywani do KRS będą mogli szybciej rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca założy firmę już w 7 dni. Pomoże w tym możliwość szybszego uzyskiwania numerów REGON i NIP.

<p?Niestety dla przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS, ułatwienie w postaci określenia jednego miejsca składania dokumentacji nie skróciło procedury działalności gospodarczej. Konieczność składania wniosków do KRS i następnie dopiero rozsyłanie ich przez KRS doprowadziło do wydłużenia czasu oczekiwania na nadanie NIP i REGON.
Od 1 grudnia 2014 r. NIP i REGON będą nadawane automatycznie po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (art. 20 ust. 1a ustawy o KRS). Tym samym moment wpisu do KRS stanie się dniem, od którego będzie można rozpocząć działalność, w tym działalność gospodarczą.

Osoby planujące rozpoczęcie działalności wpisanej do KRS mają obowiązek złożenia wniosku o wpis podmiotu do tego rejestru. Resztę mają załatwić między sobą odpowiednie rejestry (KRS, Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników i rejestr GUS).