Posiłki spożywane przez pracowników w firmie nie są przychodem podatkowym

Niektóre firmy dostarczają osobom pracującym w biurze podstawowe produkty żywnościowe, przykładowo pieczywo, zupy w proszku lub tzw. gorące kubki. Dzięki temu osoby zatrudnione szybko zjadają posiłek w godzinach pracy, bez konieczności wychodzenia poza obiekt, w którym mieszczą się stanowiska pracy zatrudnionych.

W takim przypadku warunkiem powstania zobowiązania podatkowego jest istnienie kryterium pozwalającego na zindywidualizowanie i przypisanie konkretnym osobom wysokości osiągniętego przez nie przychodu. Natomiast w tym przypadku poszczególni pracownicy będą zużywać różne ilości produktów i nie jest możliwe zindywidualizowanie świadczenia, jego wartości pieniężnej oraz przyporządkowania go konkretnej osobie. W konsekwencji nie można przypisać indywidualnemu pracownikowi wymiernej korzyści, ponieważ jest ona dostępna w sposób ogólny dla wszystkich zatrudnionych. A to oznacza, że przychód nie powstanie.

W związku z tym firma nie odprowadza zaliczki na PIT od kupionych produktów spożywczych dla swoich pracowników w sytuacji, gdy ilość i rodzaj artykułów nie będzie taka sama dla wszystkich pracowników i nie można ustalić przypadającej na poszczególne osoby indywidualnej ich ilości.