Nowe grupy podatników objętych rejestracją sprzedaży na kasie fiskalnej

Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył w nowym rozporządzeniu kategorie przedsiębiorców, którzy muszą bezwzględnie zainstalować urządzenia fiskalne.
Obecnie konieczność instalacji kasy fiskalnej dotyka co do zasady podatników, których obrót przekroczy 20.000 zł. Limit ten jeszcze nie dawno był dwa razy większy. Ministerstwo Finansów ogranicza go jeszcze bardziej tworząc listę zawodów, których przedstawiciele kasę powinni zainstalować przed pierwszą sprzedażą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych.
Nowe kategorie podatników, którzy muszą mieć kasy fiskalne od 2015 roku bez względu na wysokość sprzedaży dotyczą także świadczenia usług:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia, tj. czynności notarialnych bez względu na symbol PKWiU,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również
sezonowo, oraz
  – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Wprowadzone zmiany mają uszczelnić system kontroli oraz pozwolić na większą efektywność działań organów sprawdzających. W konsekwencji spowodować ma to wzrost wpływów budżetowych.

(c) 2014 Biuro Rachunkowe Progresja Wrocław