Biuro rachunkowe Progresja Sp. z o.o.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Zakres oferowanych przez nas usług księgowych (KPiR)

 • Prowadzenie KPiR

  Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR) zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta

 • Środki trwałe

  Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Wyposażenie

  Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

 • Rozliczenia z US

  Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz obliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT (jest to element obsługi podatkowej, tj. sporządzania wymaganych prawem deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji wyliczonych zobowiązań, prowadzenie korespondencji z urzędami.

 • Rozliczenia z ZUS

  Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

 • Rozliczenie roczne

  Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury

 • JPK - Jednolity Plik Kontrolny

  Wysyłanie do Ministerstwa Finansów Jednolitego Pliku Kontrolnego w zakresie określonym przepisami.

Ewa Plesińska

+48 501 241 218

Alicja Grzelec

+48 609 653 055

Zapytaj o KPiR

Jesteś zainteresowany naszą ofertą prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów – nie zwlekaj z decyzją i skontaktuj się z nami!

Jakie firmy mogą rozliczać się za pomocą Księgi Przychodów i Rozchodów?

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, które:

 • Nie przekroczyły limitu przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,
 • Nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu,

są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.