Biuro rachunkowe Progresja Sp. z o.o.

Kadry i Płace

Zakres oferowanej obsługi kadrowej

 • Akta pracownicze

  prowadzenie i aktualizowanie pracowniczych akt osobowych

 • Dokumentacja zatrudnienia

  przygotowanie dokumentów dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy lub zmianą warunków zatrudnienia

 • Świadectwa i zaświadczenia

  sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników

 • Ewidencja czasu pracy

  prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, chorobowych lub macierzyńskich

 • BHP i badania pracownicze

  prowadzenie ewidencji oraz kontroli ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP

 • ZUS i PIP

  prowadzenie korespondencji z PIP , ZUS oraz innymi instytucjami, obsługa kontroli PIP i ZUS

Ewa Plesińska

+48 501 241 218

Alicja Grzelec

+48 609 653 055

Zapytaj o ofertę

Zakres oferowanej obsługi płacowej

 • Wynagrodzenia

  Sporządzanie listy płac z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracownika

 • ZUS i US

  Naliczanie składek ZUS i podatków, sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji i zgłoszeń, sprawowanie kontroli nad terminami płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych

 • Zasiłki

  Sporządzenie dokumentów koniecznych dla uzyskania zasiłku chorobowego

 • Sprawozdawczość GUS

  Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS

 • Deklaracje roczne ZUS i US

  Sporządzanie rocznych informacji o dochodach PIT-11, sporządzanie rocznej deklaracji PIT-4R oraz PIT-8R

Jesteś zainteresowany naszą ofertą z zakresu Kadry i Płace – nie zwlekaj z decyzją i skontaktuj się z nami!

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej obsługi kadrowo-płacowej pracowników

Zatrudnianie pracowników wiąże się z wieloma kłopotliwymi i obowiązkami. Do obowiązków  pracodawcy należy prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej, wypłaty wszystkich świadczeń do których pracodawca jest zobligowany szczegółowymi przepisami oraz terminowe wypłaty wynagrodzeń i rozliczenie świadczeń wobec ZUS.

Pracodawca zobowiązany jest także do wydawania zaświadczeń, zwolnień oraz zarządzania urlopami. Zlecając naszej firmie ten obszar pracy, pracodawca może skupić sie na prowadzeniu własnego biznesu.