Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Biuro rachunkowe Progresja Sp. z o.o.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK, Jednolity Plik Kontrolny – polski odpowiednik SAF-T, Standard Audit File for Tax

Czym jest JPK

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Wymóg przekazywania JPK dla dużych firm wszedł w życie 1 lipca 2016.

Mali i średni przedsiębiorcy do końca czerwca 2018 będą przekazywać JPK fakultatywnie. Od lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca, prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, będzie objęty obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK. Przygotowanie JPK wymaga wyposażenia systemów księgowych podatników w funkcje umożliwiające wytworzenie takiego pliku. W niektórych przypadkach konieczna jest również modyfikacja zasad prowadzenia ksiąg oraz sposobu dokumentowania transakcji handlowych.

Kto i od kiedy wysyła JPK

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów KAS odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.
Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów KAS w następujących terminach:

 • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

 • 1 lipca 2016r. – duże podmioty
 • stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy
Ewa Plesińska

+48 501 241 218

Alicja Grzelec

+48 609 653 055

Zapytaj o JPK

Cel wprowadzenia JPK

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych, dzięki czemu JPK ma znacząco usprawnić działanie organów podatkowych. Dzięki JPK będą one mogły szybko przeprowadzić czynności sprawdzające i kontrolne. Dostęp do uporządkowanych danych ma pozwolić na szybkie ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszyć potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalenie nieprawidłowości ma przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

JPK ma przynieść również korzyść samym przedsiębiorstwom, dlatego, że ma on w założeniu skrócić czas kontroli skarbowej, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli zmniejszyć koszty związane z taką kontrolą. Poza tym przedsiębiorcy mają zyskać także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych.

Pliki JPK

W skład JPK wchodzą następujące pliki:

 • JPK_KR – z danymi z ksiąg rachunkowych
 • JPK_WB – z danymi z wyciągów bankowych
 • JPK_MAG – z danymi z magazynów
 • JPK_VAT – z danymi z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • JPK_FA – z danymi o fakturach VAT
 • JPK_PKPIR – z danymi z podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • JPK_EWP – z danymi z ewidencji przychodów

Doświadczenie innych krajów UE

Wprowadzenie JPK w Polsce wzorowane było na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE (m.in. Austria, Belgia, Dania, Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania).