Kiedy można odliczyć VAT od faktur wystawionych jako duplikaty?

Prawo do odliczenia podatku naliczonego skorelowane jest z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jednak, aby podatnik nabył prawo do odliczenia, muszą zostać spełnione jeszcze dwie przesłanki, tj. transakcja faktycznie zaistniała i podatnik posiada fakturę dokumentującą tę transakcję.

W przypadku gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie podatnik wystawia ponownie fakturę , która zawiera wyraz DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.

Podatnik może odliczyć VAT naliczony z takiej faktury w miesiącu jej otrzymania .W sytuacji gdy nie zrobił tego w tym terminie, może to zrobić w rozliczeniu za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

A jeżeli i w tych terminach podatnik nie odliczy VAT, może obniżyć podatek należny o podatek naliczony wyłącznie przez korektę deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym otrzymał dokument. Nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego.