Kalendarz podatnika 08/2015

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na pażdziernik 2015

12.10.2015 (poniedziałek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2015 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
 • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień 2015 r.

15.10.2015 (czwartek)

 • wpłata składek ZUS za wrzesień 2015 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
 • wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za październik 2015 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za wrzesień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za III kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

20.10.2015 (wtorek)

 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za wrzesień 2015 r.
 • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za III kwartał 2015 r.
 • wpłata pobranych we wrześniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych we wrześniu 2015 r. zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień 2015 r.
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2015 r.
 • wpłata na PFRON za wrzesień 2015 r.

26.10.2015 (poniedziałek)

 • wpłata podatku VAT za wrzesień 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku VAT za III kwartał 2015 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D
 • wpłata podatku akcyzowego za wrzesień 2015 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za wrzesień 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za III kwartał 2015 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
 • złożenie deklaracji VAT-13 za wrzesień 2015 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za wrzesień 2015 r. VAT-27
 • złożenie informacji w obrocie krajowym za III kwartał 2015 r. VAT-27