Dla kogo zwolnienie z VAT na 2015 r.

Zasady zwolnień w VAT w 2015 roku

Przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT w zakresie całej swojej sprzedaży, o ile spełniają warunek związany z wysokością obrotu. Od 1 stycznia 2015 r. limit obrotu uprawniający do objęcia sprzedaży zwolnieniem z VAT nie ulegnie zmianie. W dalszym ciągu będzie to kwota 150 000 zł (bez VAT). Podatnicy, którzy zastanawiają się, czy wybrać zwolnienie w 2015 r., mają niedużo czasu na podjęcie decyzji. Zdaniem organów podatkowych muszą wybrać zwolnienie od początku roku.

Sama chęć wyboru zwolnienia oczywiście nie wystarczy. Musimy sprawdzić, czy zwolnienie nam przysługuje. Limit obrotu jest podstawowym warunkiem, ale nie jedynym.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w 2015 r. przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w 2014 roku podatkowym kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).
Ze zwolnienia w 2015 r. mogą korzystać nie tylko podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, ale również ci, którzy dopiero ją rozpoczynają w tym roku. U podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zwolnieniu podlega sprzedaż, której przewidywana wartość nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł (art. 113 ust. 9 ustawy o VAT). Limit zwolnienia należy zatem ustalać z uwzględnieniem okresu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie np. okresu prowadzonej sprzedaży.