lunch biznesowy nie jest reprezentacją

Biznesowy lunch nie jest reprezentacją

Biznesowy lunch nie jest kosztem reprezentacji i reklamy.

Często już przytaczany i komentowany wyrok o sygn. akt II FSK 483/13 Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdziła, że jeżeli głównym celem ponoszonych przez spółkę wydatków na zakup usług gastronomicznych jest spotkanie związane z prowadzoną w ramach działalności gospodarczej współpracą, to takie wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych.

W dzisiejszych realiach przedsiębiorcy, aby pozyskać nowych kontrahentów czy też utrzymać dobre relacje handlowe z partnerami biznesowymi, ponoszą wydatki na spotkania w restauracjach czy konferencje. Celem takich spotkań nie jest budowanie korzystnego wizerunku firm, czy też podniesienie jej prestiżu, ale omówienie kwestii biznesowych bądź nowych rozwiązań mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy. Brak jest zatem podstaw do generalnego kwestionowania zaliczalności do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na usługi gastronomiczne w związku z odbywającymi się w restauracjach spotkaniami biznesowymi.

Jeżeli takie spotkania mają ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie powinny być kwalifikowane jako wydatki na reprezentację. Celem reprezentacji jest bowiem stworzenie pewnego wizerunku podatnika, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Jeśli spółka ponosi wydatki w celu wykreowania pozytywnego i okazałego obrazu podatnika, to koszty te mają charakter reprezentacyjny.
Jednak wymienienie jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te zawsze muszą zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Nie są kosztami jedynie wówczas, gdy mają charakter reprezentacyjny. Kwalifikacja każdego przypadku powinna być odrębna, uzależniona od jego okoliczności. Jeżeli odbycie takiego spotkania związane jest z prowadzoną w ramach działalności gospodarczej współpracą, taki wydatek może być uznany jako koszt uzyskania przychodów.