Entries by Ewa Plesińska

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na styczeń 2015

7.01.2015 (środa) wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2014 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób […]

Umowy zlecenia od 2016 roku

23 października 2014 r. Sejm uchwalił regulacje w sprawie ozusowania umów zleceń. Zgodnie z nimi o 1 stycznia 2015 r. ozusowane zostaną dochody członków rad nadzorczych. Z kolei od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę…   Nowela przewiduje, że w przypadku […]

Nowe grupy podatników objętych rejestracją sprzedaży na kasie fiskalnej

Od 2015 roku wprowadzono obowiązek ewidencji w kasach rejestrujących dla nowych grup podatników. Minister finansów rozszerzył w nowym rozporządzeniu kategorie przedsiębiorców, którzy muszą bezwzględnie zainstalować urządzenia fiskalne. Obecnie konieczność instalacji kasy fiskalnej dotyka co do zasady podatników, których obrót przekroczy 20.000 zł. Limit ten jeszcze nie dawno był dwa razy większy. Ministerstwo Finansów ogranicza go […]