Entries by Ewa Plesińska

Nowe deklaracje podatkowe w 2016 roku

Wraz z początkiem przyszłego roku zmienią się m.in.: PIT-11 czy PIT-8C. W nowych wzorach nie będzie informacji o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które ma wejść w życie […]

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2016 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) dotyczące obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy zlecenia. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia składkowania umów zleceń Zmiany, które zaczną obowiązywać od nowego roku obejmą zleceniobiorców posiadających kilka tytułów do […]

Kalendarz terminów podatkowych i księgowych na grudzień 2015

7.12.2015 (poniedziałek) wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2015 r. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2015 r. od dochodów […]